O biuletynie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron WWW, czyli niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej nie jest tożsamy ze stroną internetową instytucji zobligowanej do prowadzenia Biuletynu. Strona podmiotowa Biuletyn Informacji Publicznej została wydzielona ze strony internetowej Instytutu Farmaceutycznego.

Biuletyn Instytutu Farmaceutycznego spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2020-02-28 10:32