Strona główna

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Farmaceutycznego

Adres Instytutu: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Telefon:   0-22 456-38-00

Fax:         0-22 456-38-38

Strona internetowa Instytutu: www.ifarm.eu

Strona BIP: www.ifarm.eu/bip/

Adres e-mail: kontakt@ifarm.eu


Redaktor strony BIP: Patryk Rospara

Kontakt: p.rospara@ifarm.eu

Telefon:   605-571-760
Administrator strony BIP: Patryk Rospara

Kontakt: p.rospara@ifarm.eu

Telefon:   605-571-760Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów oraz o majątku, którym dysponują podmioty wykonujące zadania publiczne. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Farmaceutycznego są miejscem prezentacji informacji publicznej dotyczącej Instytutu.Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2020-09-25 19:08