Organy Instytutu

Organami instytutu są:

1. Dyrektor

2. Rada Naukowa

Uprawnienia i obowiązki w/w organów określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami).

 Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2019-02-17 18:30