Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Informacje na temat struktury organizacyjnej znajdują się na stronie internetowej Instytutu:
http://www.ifarm.eu/firma.php

 Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2020-10-20 13:37