Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron WWW, czyli niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej nie jest tożsamy ze stroną internetową instytucji zobligowanej do prowadzenia Biuletynu. Strona podmiotowa Biuletyn Informacji Publicznej została wydzielona ze strony internetowej Instytutu Farmaceutycznego.

Biuletyn Instytutu Farmaceutycznego spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

Autor: Piotr Michalak
Data opracowania: 2004-08-31
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:44
Data modyfikacji: 2018-06-21 07:04
Liczba odwiedzin: 385