Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
Instytut badawczy o nazwie Instytut Farmaceutyczny działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami;

2. uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego (M.P. Nr 54, poz. 351);

3. zarządzenia nr 273/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 27 czerwca 1990 roku w sprawie zmiany nazwy, przedmiotu działania oraz statutu Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie;

4. Statutu uchwalonego w dniu 23 marca 2011 r. przez Radę Naukową Instytutu Farmaceutycznego i zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki w dniu 12 kwietnia 2011 r.
 
Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 114056. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

 

Autor: Administrator
Data opracowania: 2008-01-09
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:37
Data modyfikacji: 2018-06-21 07:03
Liczba odwiedzin: 973