Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
Organami instytutu są:

1. Dyrektor

2. Rada Naukowa

Uprawnienia i obowiązki w/w organów określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami).

 

Autor: Piotr Rudzki
Data opracowania: 2008-01-10
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:39
Data modyfikacji: 2018-06-21 07:03
Liczba odwiedzin: 491