Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
I. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie farmacji, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac (PKD 72.11.Z; PKD 72.19.Z).

II. Do zakresu działania Instytutu należy:

1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:
a) poszukiwania nowych oryginalnych substancji o spodziewanym działaniu leczniczym oraz rodzajów form farmaceutycznych (PKD 72.19.Z; PKD 72.11.Z);
b) syntezy związków organicznych o spodziewanym działaniu leczniczym (PKD 72.19.Z; PKD 72.11.Z);
c) technologii wytwarzania substancji i form farmaceutycznych, zarówno leków oryginalnych jaki i odtwórczych (PKD 72.19.Z; PKD 72.11.Z);
d) doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z, PKD 72.11.Z)
e) metod farmakologicznych i toksykologicznych (PKD 72.19.Z);
f) metod analitycznych i opracowania związanych z nimi norm (PKD 72.19.Z).

2. przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki poprzez:
a) prowadzenie prac projektowych i inżynierskich w celu opracowania nowych technologii (PKD 74.10.Z);
b) prowadzenie prac powiększania skali laboratoryjnej syntez chemicznych do skali technicznej, związane z przystosowaniem wyników badań naukowych do praktycznego zastosowania w procesach przemysłowych oraz walidacji i optymalizacji technologii (72.19.Z).

III. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:
1) upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności poprzez:
a) informację naukowo-techniczną, w tym działalność biblioteczną w przedmiocie działania Instytutu (PKD 91.01.A);
b) prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej (PKD 84.13.Z);
c) prowadzenie działalności wydawniczej (PKD 58.11.Z, PKD 58.14.Z);
d) organizowanie i uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych (PKD 82.30. Z);
2) wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);
3) prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu (PKD 63.11.Z, PKD 72.19.Z);
4) wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury (PKD 72.19.Z).

IV. Instytut prowadzi seminaria, szkolenia, kursy dokształcające, praktyki dla studentów oraz staże wolontariackie (PKD 85.60.Z).

V. Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w pkt. II-IV, która obejmuje:
1) prowadzenie badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
2) produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
3) produkcję leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
4) produkcję suplementów żywności (PKD 10.89.Z);
5) produkcję artykułów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
6) produkcję klejów i żelatyn (PKD 20.52.Z, PKD 20.59.Z);
7) produkcję półproduktów substancji farmaceutycznych (PKD 20.59.Z);
8) sprzedaż hurtową wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 46.46.Z);
9) sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);
10) opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);
11) prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 71.20.B);
12) wydawanie opinii oraz ocenę warunków organizacyjno-technicznych (PKD 71.20.B);
13) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, nie związane z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki (PKD 71.12.Z).

VI. Działalność, o której mowa w pkt. V, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w pkt. II-IV.Autor: Piotr Rudzki
Data opracowania: 2008-01-10
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:43
Data modyfikacji: 2012-01-07 21:53
Liczba odwiedzin: 2939