Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami).

Rada naukowa Instytutu składa się z 22 członków. W skład rady naukowej wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 11 osób stanowiącej 50% składu rady naukowej, z tego:
   a) pracownicy naukowi w liczbie 9 osób, w tym :

      - pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pewnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej w liczbie 4 osób.

      - pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w liczbie 5 osób.

   b) pracownicy naukowi lub badawczo-techniczni w liczbie 2 osób.
  
2) osoby niebędące pracownikami Instytutu, w liczbie 11 osób, które stanowią 50% składu rady i które powołuje minister nadzorujący

Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Aktualny skład Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego znajduje się na stronie:
http://ifarm.eu/rada_naukowa.php

 

Autor: Piotr Michalak
Data opracowania: 2008-01-10
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:42
Data modyfikacji: 2017-10-09 11:41
Liczba odwiedzin: 1080