Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
Instrukcja dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych.

Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na następujące cztery obszary:

1.      Nagłówek ekranu zawierający logo BIP

2.      Pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu

3.      Narzędzie do wyszukiwania umieszczone poniżej menu z lewej strony ekranu

3.      Główne okno ekranu umieszczone z prawej strony menu

4.      Stopkę zawierającą informacje o dacie ostatniej aktualizacji oraz łącznej liczbie odsłon danej podstrony 

W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotnie kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana informacja pojawi się w głównym oknie, z prawej strony ekranu.

Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w błękitne pole umieszczone w lewej części ekranu a następnie kliknąć myszką na znajdujący się poniżej tego pola przycisk z napisem 'Szukaj'.

Rezultaty wyszukiwania są prezentowane w głównym oknie, po prawej stronie ekranu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu na tytuł wybranego dokumentu.

W Biuletynie Informacji Publicznej mogą być prezentowane dwa główne rodzaje dokumentów: teksty samodzielne oraz listy powiązanych tematycznie aktualności tworzących jeden wątek.

Każdy publikowany w biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi:

1.      Autora tekstu

2.      Osobę, która tekst opublikowała

3.      Datę opracowania tekstu

4.      Datę i godzinę pierwszej publikacji

5.      Datę i godzinę ostatniej modyfikacji

6.      Liczbę odsłon dokumentu od dnia ostatniej modyfikacji

Te dodatkowe informacje są wyświetlane w dolnej części głównego okna ekranu, po właściwym tekście publikowanego dokumentu.

Autor: Piotr Michalak
Data opracowania: 2004-08-31
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:44
Data modyfikacji: 2009-01-10 12:00
Liczba odwiedzin: 2383