FirmaInstytut Farmaceutyczny jest instytutem badawczym, którego zakres działalności obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz produkcję wybranych substancji aktywnych w skali od dziesiątków gramów do setek kilogramów. Wykaz wdrożeń, patentów, publikacji naukowych oraz nagród i wyróżnień przyznanych pracownikom Instytutu znajduje się w dziale referencje.

Główne atuty Instytutu Farmaceutycznego:


Specjaliści - wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie w badaniach chemicznych i farmaceutycznych

Jakość - prace badawczo-wdrożeniowe, produkcja i dokumentacja zgodne z międzynarodowymi wymaganiami (GMP, GLP)

Nowoczesność - instalacja syntezy substancji leczniczych (API) gruntownie zmodernizowana w 2006 r.

Wiarygodność - ponad 60-letnie doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami farmaceutycznymi oraz ośrodkami badawczymi, certyfikowane usługi i produkty

Wiedza - działalność na pograniczu nauki i przemysłu pozwala na właściwe ukierunkowanie prac badawczych, wdrożenie opracowanej technologii oraz skuteczną ochronę praw własności intelektualnej

Zapraszamy do współpracy