Dyrekcja
 • p.o. Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego

  dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner
  tel. (+48 22) 456 38 00
  a.burzynska@ifarm.eu

 • p.o. Zastępcy Dyr. ds. Badawczych

  dr hab. Wioleta Maruszak, prof. IF
  tel. (+48 22) 456 38 00
  w.maruszak@ifarm.eu

 • p.o. Zastępcy Dyr. ds. Finansowych

  mgr Grzegorz Margas
  tel. (+48 22) 456 38 03
  g.margas@ifarm.eu

 • p.o. Zastępcy Dyr. ds. Produkcji Doświadczalnej i Handlu

  dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner
  tel. (+48 22) 456 38 00
  a.burzynska@ifarm.eu

 • Zastępca Głównego Księgowego

  mgr Katarzyna Fitak-Wilczyńska
  tel. (+48 22) 456 38 11
  k.fitak@ifarm.eu